Iedereen heeft recht op juridische bijstand van een advocaat ongeacht je inkomen.
Het is een grondrecht voor iedere burger in Nederland, artikel 18 Grondwet.
Nu zeker met de huidige Coronacrisis moet er geen drempel zijn om een advocaat te kunnen  raadplegen.

Voor Bewindvoerders en schuldhulpverleners

Het aanbieden van gratis advocaatdiensten ten behoeve van bewindvoerders en schuldhulpverleners

De advocaten van GratisAdvocaat.nl kunnen bewindvoerders en andere schuldhulpverleners van gratis juridisch advies voorzien met betrekking tot spoedeisende juridische kwesties die bewindvoerders niet zelf kunnen oplossen. Voorwaarde is dat de betreffende cliënt van de bewindvoerder of schuldhulpverlener tot de doelgroep van GratisAdvocaat.nl behoort. Er moet voorts een noodzaak tot rechtshulp in spoedeisende en ingrijpende gevallen zijn die door de reguliere bewindvoering of schuldhulpverlening niet kan worden opgelost.  U dient daarbij te denken aan huisuitzettingen, verwijdering van energiemeters uit de woning, stopzetting / inhouding / verrekening van uitkeringen, beslagleggingen.

Vaak komt hierbij de bewindvoering of schuldhulpverlening in gevaar. Het is onze ervaring dat bewindvoerders en reguliere schuldhulpverleners niet altijd de juridische gevolgen overzien van brieven en ambtelijke stukken van gemeenten, het UWV, deurwaarders en rechtbanken. Zoals dagvaardingen, vonnissen en beslagexploten.  Indien niet adequaat wordt gereageerd op deze stukken, dan kan het zijn dat er beslag op de uitkering van de cliënt wordt gelegd, of dat de woning wordt ontruimd. Het is zaak voor bewindvoerders en schuldhulpverleners om aanstonds na de ontvangst van het juridisch stuk actie te ondernemen naar de rechtbank of de deurwaarder. Neem bij twijfel direct contact op met GratisAdvocaat.nl. Wij kunnen de bewindvoerder en schuldhulpverlener adviseren welke actie er moet worden ondernomen naar het deurwaarderskantoor, de gemeente, het UWV of andere instanties.

Rechtshulp aan bewindvoerders

GratisAdvocaat.nl kan op de volgende gebieden rechtshulp aan bewindvoerders verlenen;

  • Dagvaarding deurwaarder
  • Dreigende woningontruiming
  • Beslaglegging inboedel deurwaarder
  • Gijzeling door het CJIB
  • Afsluiting levering energie/gas/water elektriciteit
  • Inhouding of verrekening door uitkeringsinstanties zoals de gemeente en het UWV
  • Beslaglegging deurwaarder op uitkering
  • Voorlopige voorziening aanvragen bij stopzetting, afwijzing of korting uitkering
  • Bezwaar en beroep bij stopzetting, korting of afwijzing uitkering
  • Indienen verzoekschrift aanvraag moratorium of voorlopige voorziening

Kortom, wij staan u en de schuldenaar graag bij.

Raadpleeg GratisAdvocaat.nl!

Neem meteen contact op via het >>contactformulier, bel met het 088-633 66 66 nummer of stuur een WhatsApp bericht. In vele zaken komt uw cliënt als rechtzoekende in aanmerking voor een toevoeging. Dit betekent dat de advocaat een aanvraag doet bij de overheid (Raad voor Rechtsbijstand). De eigen bijdrage wordt vergoed door Bijzondere Bijstand of wordt kwijtgescholden. Uw client betaalt dus niets. Voor deze zaken geldt dit alleen voor de laagste eigen bijdrage, zie de voorwaarden onder het kopie “hoe werkt het?”