Iedereen heeft recht op juridische bijstand van een advocaat ongeacht je inkomen.
Het is een grondrecht voor iedere burger in Nederland, artikel 18 Grondwet.
Nu zeker met de huidige Coronacrisis moet er geen drempel zijn om een advocaat te kunnen  raadplegen.

(Bijstands) Uitkering (Pw)

 • Uitkering geweigerd?
 • Bezwaarschrift Participatiewet
 • Terugvordering uitkering?
 • Boete uitkering?
 • Bijstandsuitkering stopgezet / beëindigd?
 • Sollicitatieplicht

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2015)


WMO bezwaar bij

 • zorg in natura (de gemeente regelt de huishoudelijke hulp) 
 • persoonsgebonden budget (PGB) (u mag de huishoudelijke hulp zelf inkopen)
 • financiële vergoeding (bijvoorbeeld voor een scootmobiel of een traplift)
 • besluit tot afwijzing zorg- en/of hulpaanvraag voor een bepaalde voorziening
 • besluit tot vermindering van het aantal uren voor zorg- en/of (huis)houdelijke hulp / vermindering van pgb
 • besluit tot beëindiging van de zorg- en/of hulpvoorziening
 • terugvordering van reeds betaald pgb
 • Noodopvang bij (dreigende) dakloosheid

Raadpleeg GratisAdvocaat.nl

Is uw uitkering gestopt, beëindigd of opgeschort? Neem dan contact op via het >>contactformulier, bel met het 088-633 66 66 nummer of stuur een WhatsApp bericht. Het advies is altijd: ga in bezwaar, dat kunt u namelijk nooit schaden. Gratis Advocaat kan u hierin bijstaan. 

In bijstandszaken komt u als rechtzoekende in aanmerking voor een toevoeging. Dit betekent dat de advocaat een aanvraag doet bij de overheid (Raad voor Rechtsbijstand). De eigen bijdrage wordt vergoed door Bijzondere Bijstand of wordt u kwijtgescholden. U betaalt dus niets.