Iedereen heeft recht op juridische bijstand van een advocaat ongeacht je inkomen.
Het is een grondrecht voor iedere burger in Nederland, artikel 18 Grondwet.
Nu zeker met de huidige Coronacrisis moet er geen drempel zijn om een advocaat te kunnen  raadplegen.

Hoe werkt het?

Hulp door een advocaat moet voor iedereen toegankelijk zijn. Om dit te garanderen kan iedereen met een laag inkomen of in de wettelijke schuldsanering (WSNP) een beroep doen op financiële hulp voor de kosten van rechtsbijstand bij de Raad voor Rechtsbijstand (rvr.org). GratisAdvocaat.nl garandeert echter wel gratis hulp voor bepaalde zaken. Wij vragen namens u een subsidie aan bij de overheid. Dit wordt een ‘toevoeging’ genoemd. Deze aanvraag dient vooraf te worden ingediend. Of de aanvraag wordt toegekend hangt met name af van uw inkomen of eventueel vermogen. Hieronder kunt u zelf beoordelen of u daarvoor in aanmerking komt.

Voor minima kan verder in veel gevallen een beroep worden gedaan op de gemeente voor de eigen bijdrage. Dit wordt de Bijzondere Bijstand genoemd. De eigen bijdrage wordt dan als het ware een gift. GratisAdvocaat.nl zal dit alles voor u aanvragen zodat u er zelf geen omkijken naar heeft. Indien u geen Bijzondere Bijstand kunt verkrijgen, zal GratisAdvocaat.nl uw eigen bijdrage kwijtschelden. Dit geldt slechts voor de laagste eigen bijdrage. Hetgeen betekent dat u dan ten alle tijden geheel gratis van juridische rechtsbijstand wordt voorzien. De overige categorieën eigen bijdragen kunnen door GratisAdvocaat.nl worden gehalveerd. 

Alleenstaand

Normen 2020

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin  

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

Eigen Bijdrage

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

t/m € 19.800

€ 203

t/m € 27.500

€ 19.801 – € 20.500

€ 373

€ 27.501 – € 28.500

€ 20.501 – € 21.600

€ 533

€ 28.501 – € 29.800

€ 21.601 – € 23.500

€ 694

€ 29.801 – € 33.300

€ 23.501 – € 27.900

€ 853

€ 33.301 – € 39.400

Boven de € 27.900

Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 39.400

Wie zijn wij?

Gratis Advocaat .nl is opgericht door sociale advocaten, die inzien dat veel mensen de drempel naar een advocaat vaak te hoog vinden, terwijl een advocaat zelfs gratis voor hun aan de slag kan gaan. De advocaat wordt immers door de overheid betaald. Het is een grondrecht voor iedere burger. Wij hechten veel waarde aan het helpen van de minder vermogende mensen. Onze visie is mensen helpen die in de problemen zitten, ook als zij geen advocaat kunnen betalen. Wij bieden onze diensten aan door het gehele land.

Het is niet voor iedereen even gemakkelijk om een advocaat in te schakelen. Dit geldt niet voor Gratis Advocaat .nl waar de juridische rechtsbijstand ook echt gratis kan zijn.  Want hulp van een advocaat moet voor iedereen toegankelijk zijn!

Dit delen: