Iedereen heeft recht op juridische bijstand van een advocaat ongeacht je inkomen.
Het is een grondrecht voor iedere burger in Nederland, artikel 18 Grondwet.
Nu zeker met de huidige Coronacrisis moet er geen drempel zijn om een advocaat te kunnen  raadplegen.

Woonruimte Urgentie en Noopopvang WMO

Zodra sprake is van dreigende dakloosheid, dan bestaan er verschillende voorzieningen om toch spoedig tot onderdak te komen. Dat kan middels een urgentieverlening van de Gemeente om met voorrang op de woningmarkt te reageren op een huurwoning of de Gemeente kan in het kader van de WMO noodopvang geven.

Aarzel niet!

Raadpleeg GratisAdvocaat.nl

Neem meteen contact op via het >>contactformulier, bel 088-633 66 66 of stuur een WhatsApp bericht. In dit soort zaken komt u als rechtzoekende in aanmerking voor een toevoeging. Dit betekent dat de advocaat een aanvraag doet bij de overheid (Raad voor Rechtsbijstand). De eigen bijdrage wordt vergoed door Bijzondere Bijstand of wordt u kwijtgescholden. U betaalt dus niets.

Dit delen: